Lavanta (Lavandula), Akdeniz bölgesine özgü bir bitkidir ve tarih boyunca pek çok medeniyet için önemli bir bitki olmuştur. İnsanlar lavantayı tıbbi, kozmetik, dini ve sembolik amaçlarla kullanmışlardır.

Tarih boyunca lavanta, temizlik ve hijyen amacıyla evlerde ve mekanlarda yaygın olarak kullanılmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında, lavanta evleri temizlemek ve kötü enerjileri uzaklaştırmak amacıyla kullanılan popüler bir bitki olmuştur.
Antik Mısır, Yunan ve Roma uygarlıkları da lavantayı değerli bir bitki olarak kabul etmiştir. Antik Mısır'da, mumyalama süreçlerinde ve kokuların dini ritüellerde kullanılmasında yer almıştır. Yunan ve Romalılar da lavantayı güzellik ve sağlık amacıyla kullanmışlardır. Ayrıca, Romalılar banyo suyuna lavanta eklemişler ve böylece dinlenme ve rahatlama sağlamışlardır.

Lavantanın tıbbi kullanımı da uzun bir geçmişe sahiptir. Tıbbi özellikleri nedeniyle, uyku kalitesini artırıcı, sakinleştirici ve stresi azaltıcı etkileri olduğu düşünülerek eski çağlardan beri rahatlama amacıyla kullanılmıştır.

Günümüzde lavanta, kozmetik ve aromaterapi ürünlerinde, yağları, parfümlerde, çaylarında ve dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda bahçelerde yetiştirilen hoş kokulu çiçeklerinden dolayı peyzaj süslemesi olarak tercih edilmektedir.

Lavantanın bu kadar yaygın olarak kullanılması ve sevilen bir bitki olması, ona dair birçok efsanevi hikayenin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tarihi ve kültürel anlamda zengin bir bitki olarak değerini koruyan ve sevilen bir bitki olmaya devam etmektedir.

Çiftliğimizde yetişen taze lavantalarımızı yaz sezonunu boyunca siparişinize ekleyebilirsiniz.